Sosyal Sorumluluk Politikaları Üretimini ve yönetiminin her aşamasında "Önce İnsan" prensibi ile hareket eden şirketimiz;

 • Çocuk işçi çalıştırmanın önlenmesi; Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi, 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı,
 • Zorla ve zorunlu çalıştırmanın önlenmesi; Sözleşme ile bağlanmış zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması; Risk analizine dayalı pro aktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi,
 • Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkına saygı gösterilmesi; İşçilerin yetkili sendikaya üye olma ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi,
 • Ayrımcılığın önlenmesi; Çalışanların ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi duruş, medeni durum, yaş, hamilelik veya cinsiyet ayrımına göre değil işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi, ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,
 • Disiplin / kötü muamele ve tacizin önlenmesi; Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmayı, sözlü fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi,
 • Çalışma saatlerinin belirlenmesi; Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,
 • Ücret ve ödemeler; Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi; Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirliliğini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı,
 • Gümrük mevzuatına uygunluk; Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürettiği ürünlerin yasa dışı sevkiyatını önleyecek önlemler almayı,
 • Güvenlik önlemlerini almayı; Yüklemelerinde güvenliği ihlal edecek nitelikteki bildirimsiz malların (uyuşturucu madde, patlayıcı madde, biyolojik madde ve kaçak mallar) bulunmamasını sağlamayı,
 • Tedarikçilerle ilişkiler; Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uyumluluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyonları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeyini kademeli olarak yükseltmeyi,
 • Yönetim sınıfı; Sosyal uygunluk, iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetimi faaliyetlerini yönetmelikteki kanun ve yönetmeliklere, müşterilerin iş yeri davranış kurallarına ve gönüllü olarak uygulanan “BSCI" Yönetim Sistemi standartlarına uygun bir yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığı sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi

Taahhüt eder.